Đăng nhập / Đăng ký
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM

Đơn giá:  /cây

Mỗi điếu thuốc lá thơm lại 1 hương vị khác nhau với 1 viên bấm thay đổi hương vị ở trên đầu lọc

Hương vị: 4 vị
– Vị nho: Viên bấm màu tím
– Vị dâu: Viên bấm màu đỏ
– Vị chanh: Viên bấm màu vàng
– Vị bạc hà: Viên bấm màu xanh lá cây

Vị thơm mát, nhẹ, không gây hôi miệng, ám mùi. Không gây khó chịu cho người xung quanh

S000935 LUCKY STRIKE 500.000 VND Số lượng: 9950 sản phẩm

THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM

THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
THUỐC LÁ LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX, LUCKY 4 BẤM, LUCKY BỐN BÂM
500.000đ

Đơn giá:  /cây

Mỗi điếu thuốc lá thơm lại 1 hương vị khác nhau với 1 viên bấm thay đổi hương vị ở trên đầu lọc

Hương vị: 4 vị
– Vị nho: Viên bấm màu tím
– Vị dâu: Viên bấm màu đỏ
– Vị chanh: Viên bấm màu vàng
– Vị bạc hà: Viên bấm màu xanh lá cây

Vị thơm mát, nhẹ, không gây hôi miệng, ám mùi. Không gây khó chịu cho người xung quanh

Số lượng

Logo Luckystrike13 red.png
Loại sản phẩm thuốc lá
Chủ sở hữu Thuốc lá Anh Mỹ
Thuốc lá Nhật Bản
Công ty Thuốc lá R. J. Reynold (chỉ ở Hoa Kỳ)
Quốc gia: Hoa Kỳ
Giới thiệu 1871; 149 năm trước
Thị trường Xem thị trường
Chủ sở hữu trước "R.A. Patterson"
Khẩu hiệu "Nó nướng"
"L.S. / M.F.T." (Lucky Strike có nghĩa là thuốc lá tốt)
Lucky Strike là một nhãn hiệu thuốc lá của Mỹ thuộc sở hữu của tập đoàn Thuốc lá Anh Mỹ. Thuốc lá riêng của thương hiệu thường được gọi thông tục là "May mắn". Lucky Strike là nhãn hiệu thuốc lá bán chạy nhất ở Hoa Kỳ trong những năm 1930 và 1940. [1]

lucky strike original

Nội dung
1 tên
2 Lịch sử
2.1 Sau Thế chiến II
3 tài trợ thể thao
4 Trong văn hóa đại chúng
4.1 Trong nghệ thuật
4.2 Trong âm nhạc
4.3 Trong truyền hình
4.4 Trong trò chơi điện tử
5 trại thuốc lá
6 Xem thêm
7 tài liệu tham khảo
8 liên kết ngoài
Tên
Lucky Strike được giới thiệu là một nhãn hiệu thuốc lá nhai của công ty R.A. Patterson vào năm 1871, mặc dù nó đã phát triển thành thuốc lá vào đầu những năm 1900. Tên thương hiệu được lấy cảm hứng từ những cơn sốt vàng của thời đại, trong đó chỉ có khoảng bốn thợ mỏ trong một nghìn người may mắn tấn công vàng và được dự định là một hỗn hợp chất lượng hàng đầu. [Cần dẫn nguồn]

Một truyền thuyết đô thị lưu hành tốt cho rằng cái tên "Lucky Strike" đề cập đến sự hiện diện của cần sa trong một số bao thuốc lá. [2]

lucky strike menthol lights

Lịch sử

Ảnh quảng cáo cho Lucky Strike của Nickolas Muray, 1936
Thương hiệu được giới thiệu lần đầu tiên bởi R.A. Patterson ở Richmond, Virginia, vào năm 1871 như cắt cắm và sau đó là một điếu thuốc. Năm 1905, công ty được Công ty Thuốc lá Hoa Kỳ (ATC) mua lại.


Quảng cáo "Nó nướng" như được giải thích, từ năm 1917
Năm 1917, thương hiệu này đã cho ra mắt khẩu hiệu "Nó được nướng" để quảng cáo phương pháp sản xuất bánh mì nướng, thay vì phơi nắng, thuốc lá, một quy trình được tuyên bố là để cải thiện hương vị của sản phẩm.

Vào cuối những năm 1920, thương hiệu đã được bán như một con đường dẫn đến sự gầy gò cho phụ nữ, một quảng cáo điển hình cho biết: "Vươn tới may mắn thay vì ngọt ngào". [3] Doanh số của Lucky Strikes tăng hơn 300% trong năm đầu tiên của chiến dịch quảng cáo. Đầu những năm 1930, Al Jolson cũng được trả tiền để chứng thực thương hiệu; ông gọi Lucky Strike là "điếu thuốc của nghề diễn xuất ... hương vị tuyệt vời của Luckies cũng ngọt ngào và êm dịu như bài hát" Mammy "hay nhất từng được viết." [4] Doanh thu tăng từ 14 tỷ điếu thuốc năm 1925 lên 40 tỷ vào năm 1930, đưa Lucky Strike trở thành thương hiệu hàng đầu trên toàn quốc. [5]

Sự kết hợp của Lucky Strike với các chương trình âm nhạc radio đã bắt đầu trong những năm 1920 trên NBC. Đến năm 1928, nhà sản xuất ban nhạc và nhà sản xuất vaudeville B. A. Rolfe đã biểu diễn trên đài phát thanh và thu âm với tên "B.A. Rolfe và Dàn nhạc Lucky Strike của ông" cho Edison Records. Năm 1935, ATC bắt đầu tài trợ cho Your Hit Parade, với nhà đấu giá thuốc lá Bắc Carolina Lee Aubrey "Speed" Riggs (sau đó, một nhà đấu giá thuốc lá khác từ Lexington, Kentucky, F.E. Boone, đã được thêm vào). Chương trình đếm ngược hàng tuần của chương trình phát thanh đã thu hút thành công của thương hiệu, vẫn phổ biến trong 25 năm. Các chương trình được viết hoa theo chủ đề đấu giá thuốc lá và mỗi phần kết thúc bằng cụm từ chữ ký "Đã bán, người Mỹ". [6]

Năm 1934, Edward Bernays được yêu cầu đối phó với sự miễn cưỡng rõ ràng của phụ nữ khi mua Lucky Strikes vì ​​gói màu xanh lá cây và đỏ của họ đụng độ với thời trang nữ tiêu chuẩn. Khi Bernays đề nghị thay đổi gói thành màu trung tính, George Washington Hill, người đứng đầu Công ty Thuốc lá Hoa Kỳ, đã từ chối, nói rằng ông đã chi hàng triệu quảng cáo cho gói này. Bernays sau đó nỗ lực để làm cho màu xanh lá cây trở thành một màu thời trang. [7] Trung tâm của những nỗ lực của anh là Quả bóng xanh, một sự kiện xã hội tại Waldorf Astoria, được tổ chức bởi Narcissa Cox Vanderlip. Cái cớ cho quả bóng và người bảo lãnh không tên của nó là số tiền thu được sẽ dành cho từ thiện. Phụ nữ xã hội nổi tiếng sẽ tham dự mặc váy màu xanh lá cây. Các nhà sản xuất và bán lẻ quần áo và phụ kiện đã được thông báo về sự phấn khích phát triển xung quanh màu xanh lá cây. Trí thức đã tranh thủ đưa ra các cuộc đàm phán highbrow về chủ đề xanh. Trước khi quả bóng thực sự diễn ra, các tờ báo và tạp chí (được khuyến khích theo nhiều cách khác nhau bởi văn phòng của Bernays) đã đưa ra ý tưởng rằng màu xanh lá cây là tất cả cơn thịnh nộ. [8]

Các chiến dịch quảng cáo của công ty thường có chủ đề nhấn mạnh chất lượng thuốc lá được mua đấu giá để sử dụng để sản xuất thuốc lá Lucky Strike và tuyên bố rằng thuốc lá chất lượng cao hơn dẫn đến thuốc lá có hương vị tốt hơn. Người Mỹ tham gia vào một loạt quảng cáo sử dụng các diễn viên Hollywood làm người chứng thực Lucky Strike, bao gồm cả lời chứng thực từ Douglas Fairbanks, liên quan đến hương vị của thuốc lá, thường được mô tả là ngon do thuốc lá được nướng. [6] Vào năm 1937-38, Thuốc lá Mỹ đã trả số tiền tương đương 3,8 triệu đô la Mỹ năm 2019 cho 16 diễn viên và nữ diễn viên Hollywood để chứng thực Lucky Strike

Tài trợ thể thao.


Jenson Nút lái xe cho BAR tại Indianapolis trong giải Grand Prix Hoa Kỳ năm 2005. (ảnh trên cùng) và Wayne Rainey lái chiếc Yamaha YZR500 trong chiếc xe máy Grand Prix năm 1989 của Nhật Bản. Đáp lại những hạn chế đối với quảng cáo thuốc lá ở F1, gan dạ không đề cập rõ ràng đến Lucky Strike.
Từ năm 1972 cho đến khi đội ra đi năm 1975, Lucky Strike đã tài trợ cho đội Scuderia Scribante, còn được gọi là "Neville Lederle" và "Lucky Strike Racing". Những chiếc xe, được điều khiển bởi Neville Lederle và Dave Charlton, là một trong những chiếc đầu tiên được tài trợ bởi một công ty thuốc lá lớn sau khi Đội Lotus được Gold Leaf tài trợ vào năm 1968, và Marlboro bắt đầu tài trợ cho British Racing Motors vào năm 1972 và sau đó là McLaren vào năm 1974 [20] [21] Đội chủ yếu tham gia giải Grand Prix Nam Phi tại Kyalami, nhưng trong mùa giải Công thức 1 năm 1972, đội cũng tham gia giải Grand Prix của Pháp ở Circuit de Charade, Grand Prix Anh ở nhãn hiệu hatch và Grand Prix Đức ở cũ Nürburgring. [22] [23] Sau khi nghỉ hưu của đội, phải mất hơn 20 năm trước khi Lucky Strike sẽ tham gia Công thức 1 một lần nữa với đội đua British American Racing.

Do kết quả của việc Công ty Thuốc lá Anh (BAT) mua lại Công ty Thuốc lá Hoa Kỳ năm 1976, Lucky Strike đã nằm dưới sự kiểm soát của BAT. Công ty đã mua lại đội đua Tyrrell Racing của Công thức 1 vào năm 1997 và đổi tên thương hiệu thành British American Racing vào năm sau, tài trợ cho đội với Lucky Strike và thương hiệu 555 ổn định. Trong mùa giải cuối cùng của đội, ban đầu, họ muốn làm thương hiệu cho chiếc xe của Jacques Villeneuve trong chiếc áo khoác Lucky Strike màu đỏ và trắng, trong khi thương hiệu chiếc xe của Ricardo Zonta với màu xanh lam là 555. Tuy nhiên, FIA đã chặn bước đi và đội buộc phải chạy. hai gan giống nhau. Họ đã chọn để có được Lucky Strike gany ở bên tay trái của chiếc xe và 555 gany ở bên tay phải, với một khóa kéo đi lên ở giữa mũi. Từ năm 2000, nhóm chỉ sử dụng nhãn hiệu Lucky Strike. Đội đã được các đối tác của Honda mua hoàn toàn vào năm 2006, mặc dù Lucky Strike vẫn tiếp tục tài trợ cho đội cho đến cuối năm đó. [24] [25] Đối với các cuộc đua mà nhãn hiệu thuốc lá không được phép, logo Lucky Strike đã bị chặn (từ 1999-2004), được thay thế bằng "Chạy miễn phí" trên các bộ phận khác của xe (vào năm 1999), đổi thành "Nhìn giống nhau" (từ năm 2000 -2003), theo mã vạch với xe Công thức 1 (2003-2004), "Nhìn trái", "Nhìn phải" và "Đừng đi" (năm 2004) và "Cách mạng đua xe" (năm 2005- 2006).

Lucky Strike cũng là nhà tài trợ chính của đội đua Suzuki MotoGP từ mùa giải 1990 cho đến mùa giải 1997. Tay đua xe máy người Mỹ Kevin Schwantz trở thành nhà vô địch thế giới năm 1993 cưỡi chiếc Suzuki RGV500 do Lucky Strike tài trợ, với các tay đua như Doug Chandler, Alex Barros và Daryl Beattie cũng giành được nhiều bục khác nhau và giành chiến thắng trên Lucky Strike Suzuki. [26] [27] [ 28] [29] [30]

Nền Văn Hóa phổ biến
Thương hiệu thuốc lá được tham chiếu trong nhiều hình thức truyền thông hiện đại.

Trong môn vẽ
Nghệ sĩ người Mỹ thuộc địa lập thể Mỹ Stuart Davis đã đại diện cho thương hiệu trong bức tranh năm 1921 của mình, Lucky Strike. [31]
Trong âm nhạc
Bài hát "Trả lại cho người Ấn Độ" được sáng tác bởi Rodgers và Hart từ vở nhạc kịch Too Many Girls năm 1939, có chứa một tài liệu tham khảo về Lucky Strikes.
Bài hát "Tôi xấu, tôi toàn quốc" được ZZ Top thể hiện từ album Degüello năm 1979 của họ, có chứa một tài liệu tham khảo về Lucky Strikes.
Bài hát "Giữ vững niềm tin" được thể hiện bởi Billy Joel trong album năm 1983 An Innoc Man, có chứa một tài liệu tham khảo về Lucky Strikes.
Ban nhạc rock indie tại bang Howler dựa trên tác phẩm nghệ thuật của album đầu tay America Give Up trên một gói Lucky Strikes. [32]
Một bài hát được đặt tên theo thuốc lá xuất hiện trong album Maroon 5, Overexposed.
Một bài hát được đặt tên theo thuốc lá xuất hiện trong album Troye Sivan, Bloom.
Trong truyền hình
Trong loạt phim truyền hình AMC Mad Men, Lucky Strike là khách hàng lớn của công ty quảng cáo hư cấu Sterling Cooper. Một cốt truyện hư cấu cũng được trình bày cho sự ra đời của khẩu hiệu "Nó được nướng", trong tập thử nghiệm của loạt phim, "Khói bay vào mắt bạn". [33] Nhân vật chính, Don Draper, thường được nhìn thấy hút Lucky Strikes.
Trong trò chơi điện tử
Trong sê-ri trò chơi Metal Gear, Lucky Strike là nhãn hiệu thuốc lá yêu thích của Solid Snake.

 

 

  Ý kiến bạn đọc

Tìm kiếm sản phẩm
DANH MỤC SẢN PHẨM
Sản phẩm bán chạy
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay1,434
  • Tháng hiện tại61,415
  • Tổng lượt truy cập5,693,237
 Gọi điện
 Nhắn tin
 Chat Zalo
 Facebook
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây